Z. Vybíral, J. Roubal (eds.): Současná psychoterapie

soucasna-psychoterapiePraha, Portál 2010. 744 stran.

Kniha mapuje podobu psychoterapie a proměnu jejích hlavních přístupů v současnosti.Velký prostor je věnován soudobé psychoanalýze, dynamické terapii, KBT, gestalt terapii, prožitkové terapii, rodinné terapii, systemickým přístupům i integraci psychoterapeutických směrů. Zařazeny jsou kazuistiky pěti terapeutů a jejich vzájemné komentáře ke své práci. Mezi další témata knihy patří: situace oboru v Evropě, práce s emocemi, práce s tělem, příběhy v terapii, psychoterapie v medicíně a v sociální rehabilitaci, kombinace psychoterapie a farmakoterapie, platby za psychoterapii, etika v psychoterapii, východní a kulturní vlivy, výzkumy účinnosti, expresivní metody a alternativní terapie.

Ukázka z textu kapitoly
Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii
(Roman Hytych)

Pestrobarevný svět „východních vlivů“ nelze vměstnat do jediné kapitoly. Autor zde z důvodů osobní preference a také kvůli existenci české formy uplatnění vybral systém nazvaný abhidhamma. V databázi PsycINFO téměř exponenciálně narostla suma článků pojednávajících o možnostech aplikace rozvoje všímavosti (mindfulness) v psychoterapii. Všímavost je jedním z klíčových pojmů eticko-psychologického systému abhidhamma, který již třetí tisíciletí ovlivňuje asijské chápání těch jevů, jimiž se v euro-americkém prostoru zabývají psychoterapeuti. Abhidhamma považuje všímavost za centrální schopnost lidské mysli. V Evropě a Americe začíná zesilovat názor, že porozumění skutečnostem, na které pojem všímavosti odkazuje, novým způsobem osvětlí fungování procesu psychoterapie (Brown, Ryan, Creswell, 2007; Martin, 1997). Dnes zde existuje několik psychoterapeutických směrů, které se silně inspirovaly východní tradicí, např. tzv. třetí vlna KBT (Didonna, 2008; Germer, Siegel, Fulton, 2005) a v České republice od devadesátých let satiterapie (Frýba, 2008; Němcová, 2002).

Kapitola čtenáře zavede jednak k asijským kořenům popisovaných fenoménů a tradičním způsobům jejich aplikace (Tseng, 1999; Vogt, 1999), jednak do několika amerických center, kde se těchto vlivů využívá a kde se kriticky ověřuje jejich účinnost (viz Baer, 2005; Didonna, 2008; Germer, Siegel, Fulton, 2005; Hayes, Strosahl, Wilson, 1999; Kabat-Zinn, 1990; Linehan, 1993a; 1993b; Segal, Williams, Teasdale, 2002). Závěr kapitoly tvoří kazuistický zlomek, který dokumentuje český přínos v podobě integrativního směru satiterapie (Frýba, 2002; Kratochvíl, 2006), a nabídka dalších inspirací systémem abhidhamma.

Knihu je možné koupit online v nakladatelství Portál.