Hrozby a možnosti přechodů

vyšlo v časopisu Psychoterapie: Praxe–Inspirace–Konfrontace, 2 (2)/2008, 79-85

(...) Na přechodech se lze ztratit, zbláznit se či zemřít, ale také nalézt směřující vizi, objevit nové možnosti či získat kvanta energie a radosti, ...

což se mnou mnoho dospívajících s tzv. „problémy chování“ sdílelo.Pro psychologa a psychoterapeuta pak přechody mohou znamenat jasně rozlišené přesuny pozornosti do odlišných oblastí prožívání a vnímání, se kterými se pojí specifické dovednosti (state specific skills). Celý text v pdf...