Abhidhamma – buddhistická psychologie

Abhidhamma je systematizovaná forma Buddhova učení, kterou lze dnešními pojmy označit za eticko-psychologickou teorii relativity.

Mnoha dnešními autory je abhidhamma považována za východoasijský prototyp takových vědních disciplín, jež jsou v naší euro-americké kultuře označovány pojmy psychologie, psychoterapie, pedagogika či filosofie.

Předmětem abhidhammy jsou konkrétní jevy a jejich souvislosti, jež jsou přístupné procesům prožívání a poznávání. Abhidhamma je souhrnem kognitivních matic, jejichž účelem je eticky dovedné zvládání života na podkladě důkladného poznání prožitkové skutečnosti konkrétní osoby. Cílem praxe abhidhammy je celostní integrace osoby a její emancipace od všech forem nenávisti, chtivosti a zaslepenosti.

Klíčem k osobní integarci a emancipaci je rozvoj ústřední řídící schopnosti mysli, jež je v tradičním jazyku páli označována pojmem sati, do češtiny pak většinou překládána slovem všímavost, jehož ekvivalentem je anglický pojem mindfulness. Výzkum systematického rozvoje všímavosti a jeho důsledků na dovenost mírnit prožívané utrpení a rozvíjet schopnost šťastného života se stal v posledních desetiletích vskutku módní vlnou v americkém psychologickém a psychoterapeutickém světě (viz. například webové stránky Institutu pro Meditaci a psychoterapii nebo Centra pro všímavost a psychoterapii).

Příjemným zjištěním pro české zájemce je, že rozvíjení všímavosti se v České republice věnuje od počátku 90. let jednak psychoterapeutický směr satiterapie, založený Čecho-Švýcarem Dr. Mirko Frýbou, jednak některá občanská sdružení, která nabízejí trénink tradičních meditačních postupů (např. o.s. Dhammáráma). Kapitola věnovaná možnostem aplikace moudrosti abhidhammy v psychologii a psychoterapii je součástí i nové české učebnice Současná psychoterapie.

Na toto téma doporučuji ke čtení knihu Psychologie zvládání života - aplikace metody Abhidhamma.