Kniha: Smrt a nesmrtelnost

smrt-obalkaRoman Hytych: Smrt a nesmrtelnost

Praha, Triton 2008. 227 stran.

Knih, jako je tato, není na českém trhu mnoho. A ani jedna napsaná českým psychologem. V čem tkví její jedinečnost? Především v etnopsychologickém rozměru terénního výzkumu, který v české odborné produkci nemá obdoby (...)

(...) Výjimečnost jeho přístupu lze tak spatřovat také v tom, že přijal roli badatele žijícího ve výzkumu, tj. stal se na čas mnichem, žil a přemýšlel stejným způsobem jako jeho respondenti.

Neustále svoji vnímavost vůči kultuře kultivoval meditací všímavosti a vhledu. Autor knihy přijal mnišskou identitu a tak jako příslušník západní kultury integroval a životem v dané komunitě a též vlastním výzkumem rozvíjel buddhistickou zkušenost.(...) (z předmluvy prof. Ivo čermáka)

Ukázka z knihy

(...) Římští vojevůdci, kteří se po vítězství nad barbary vraceli oslavováni do Říma, měli na svém voze otroka, který jim šeptal do ucha: "Vše je pomíjivé," proto, aby je úspěch nezaslepil. Jak je tomu dnes? Každý z nás je "vojevůdcem" svého života a je otázkou, co nám kdo našeptává a o čem nemluví, tak jak to zkoumá přístup studující sociální reprezentace, obecně sdílené představy skupiny a kultury, v níž žijeme. (...)

(...) Jakákoliv změna je umožněna zánikem toho, co předcházelo, vzniku předchází zánik. Samozřejmě se lze snažit vytlačit skutečnost neustále přítomné smrti mimo vědomí, na pomíjivosti dynamických procesů to však nic nezmění. Rozdíl je jen ten, že osoba, která nechce nechat odejít to, co už ve skutečnosti dávno zaniklo, která lpí na zemřelém, žije ve vzdušném zámku bez vztahu ke skutečnosti, kde to navíc páchne nekrofilií. (...)

Knihu je možné koupit online v nakladatelství Triton.